Skip to content Skip to footer
Uluslararası Sorumluluklar

Globalleşen dünyada pandeminin tamamen bitmesi tüm dünyada virüsün kontrol altına alınması ile mümkün olabilir. Aksi taktirde tüm ülkelerin kendi içine kapanarak seyahat etmeden, ticaret yapmadan yaşaması mevcut durumda olanaksız gözükmektedir. Bu yüzden ülkelerin kaynaklarını ve üstün yönlerini birbirlerine destek verecek şekilde kullanmaları, aşı, maske, dezenfektan vb. stokçuluklardan ziyade daha paylaşımcı politikalar izlemeleri virüsün tamamen ortadan kalkması adına çok önemlidir. Tüm dünya ülkelerini birlikte çalışma sorumluluğu almaya davet ediyoruz.

kalbimizdekiler.org | Proje Yönetimi & Web Sitesi Tasarımı Sosyomed